I. Obecné informace k návštěvě CA online shopu

K ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Níže najdete informace o tom, které osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb online shopu Cestovní agentury csfriends s.r.o. (dále jen, CA ‘), za jakým účelem jsou tyto údaje využívány a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

a) Webtracking (sledování stránek)

Při statistickém vyhodnocování naší internetové stránky jsou některé údaje zaznamenávány a vyhodnocovány v trvale anonymizované formě (tyto údaje jsou definovány níže, v sekci “Údaje shromažďované kvůli webtrackingu”). Takto anonymizované údaje jsou poskytovány našemu poskytovateli statistických služeb.

Za účelem zpracování statistických údajů o využívání naší internetové nabídky a odpovídající optimalizace naší nabídky využíváme služby Google Analytics.

Údaje shromažďované kvůli webtrackingu

Během návštěvy CA online shopu jsou prostřednictvím zabudovaného pixelu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytovány vaším prohlížečem:

 • žádost (název požadovaného datového souboru)
 • typ a verze prohlížeče (např. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • používaný operační systém (např. Windows XP)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí / vypnutí Java
 • zapnutí / vypnutí cookies
 • Referrer URL (stránka, která byla zobrazena předtím)
 • IP adresa – co nejrychleji anonymizovaná
 • čas přístupu
 • kliknutí
 • příp. obsah formulářů (při textových polích, jako např. jméno a heslo, je přenesena pouze informace “údaj vyplněný” nebo “údaj nevyplněný”)

 

Odvolání / nesouhlas s uchováváním údajů

 

Jako návštěvník CA online shopu můžete vyjádřit nesouhlas s ukládáním anonymizovaných údajů uživatele. Tím nebudou údaje v budoucnu zaznamenávány. V případě vyjádření vašeho nesouhlasu, nebudou v CA online shopu zaznamenávány a zpracovávány ani anonymizované údaje, které byly získány během vaší aktivity na stránce wwww.csfriends.cz. Pro vyloučení z webtrackingu budou nastaveny cookies domény www.csfriends.cz. Tyto cookies vylučují budoucí sledování webu prostřednictvím poskytovatelů Google Analytics. Toto vyloučení ze zpracování údajů platí po dobu, dokud nebudou tyto cookies vámi vymazány.

b) IP adresa

IP adresa je přenášena při zadání každé vašeho požadavku na server. Díky tomu má server informaci o tom, kam má být odpověď na tento požadavek odeslána. Zákazníkovi je IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení, jakmile se připojí na internet. Poskytovatel internetových služeb dokáže vysledovat, kterému zákazníkovi byla vybrána IP adresa přiřazena v určitém časovém okamžiku. Po dobu uložení IP adresy je možné teoreticky nepřímo stanovit identitu vlastníka IP adresy. Z tohoto důvodu nejsou IP adresy trvale uchovávány námi, ani našimi poskytovateli statistických služeb, ale jsou využívány pouze za účelem určení místa, na které má být odeslána odpověď serveru na váš požadavek, jakož i pro účely odvrácení potenciálních kybernetických útoků. IP adresy v našem systému jsou uchovávány anonymizované, přičemž poslední oktet je nahrazen písmenem “x”, aby byly uchovány data trvale anonymní a nemohli být dále nepřímo přiřazeny konkrétnímu uživateli.

c) Cookies

Na více místech naší internetové stránky jsou používány tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a mohou být ukládány vaším prohlížečem. Cookies nemohou být přiřazeny konkrétní osobě a neobsahují žádné osobní údaje. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů o vaší osobě je provedeno pouze za předpokladu, že jste nám udělili váš výslovný souhlas na stránce www.csfriends.cz.

Akceptace cookies není nezbytným požadavkem pro umožnění návštěvy internetové stránky. Upozorňujeme však na to, že funkce nákupního košíku a objednání produktů je možné pouze za předpokladu, že jste aktivaci technických cookies, které jsou nutné kvůli funkcionalitám CA online shopu, akceptovali. Údaje získané z použití těchto cookies budou použity výhradně na technické zabezpečení vašeho nákupu a po ukončení relace prohlížeče budou vymazány. Nejčastěji námi používané cookies jsou dočasné cookies (tzv. Session cookies), které budou vymazány po ukončení relace prohlížeče. Kromě toho existují i ​​dlouhodobé cookies (tzv. Persistant cookies), pomocí kterých vás víme rozpoznat jako návštěvníka. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují žádné viry. Využívané jsou především následující cookies:

 • čistě technické cookies, které jsou nezbytné kvůli funkcionalitám CA online shopu a pro optimální zobrazení pro zákazníka (např. snížení zatížení, funkce přihlašování, životnost: jedna relace; funkcionality nákupního košíku, životnost: 30 dní) [CA]
 • poslední kliknutí, resp. Last Click – (pro ukončení relace, životnost: jedna relace) [GoogleAnalytics]
 • dočasné cookies (pro rozpoznání relace, životnost: jedna relace) [Google Analytics]
 • ever cookies (rozpoznání nových a stálých zákazníků, životnost: max. 60 měsíců) [Google Analytics]
 • konverzní cookies (pro sledování konverzí, životnost: 7, resp. 30 dní) V nastaveních prohlížeče můžete určit, zda mohou být cookies používány nebo ne. Pokud si nepřejete být sledován výlučně na stránce www.csfriends.sk, můžete vyjádřit nesouhlas (viz bod I. a) Webtracking (sledování stránek)).

 

II. Získávání, zpracování a použití osobních údajů

 

a) Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají vaše osobní údaje je CK.

b) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o věcných a osobních poměrech o určité nebo určitelné fyzické osobě, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, jakož i jiné údaje, které jsou vámi zadávané při využívání služeb registrace. Statistické údaje získávány během návštěvy naší stránky, které jsou popsány výše a nemohou být přímo či nepřímo spojené s konkrétní osobou, nejsou považovány za osobní údaje, a proto nejsou dotčeny touto částí Všeobecných obchodních podmínek.

c) Formulářové údaje

Na stránce CA můžete využít některé formuláře pro přenos dat k nám, k využívání našich služeb. Pokud se nejedná o osobní údaje, budou tyto údaje v polích formuláře uchovány a statisticky vyhodnocovány. Pokud se jedná o osobní údaje, bude statisticky shromažďován pouze údaj o úspěšném, resp. neúspěšném odeslání těchto údajů.

d) Účel použití

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budou tyto použity pouze za:

 • účelem řádného poskytování našich služeb zákazníkům, k plnění smlouvy o objednání zájezdu uzavřené prostřednictvím CA online shopu mezi námi (našemi partnerskými CK) a vámi jako zákazníkem, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení vašich otázek, souvisejících s poskytováním našich služeb a na technickou administraci, nezbytnou pro správné poskytování našich služeb na stránce www.csfriends.cz, a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy jako dotyčná osoba,

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy o objednání zájezdu nebo pokud jste na takové poskytnutí poskytly výslovný souhlas. Pro vybavení vašich objednávek a řádné plnění smlouvy o objednání zájezdu potřebujeme vaše jméno, příjmení, adresu (bydliště / doručení zboží), e-mail, telefonní číslo, datum narození a vaše platební údaje. Vaše emailová adresa slouží jako identifikátor a zároveň jako komunikační prostředek. Na zadanou emailovou adresu vám bude zasláno potvrzení objednávky, jakož i informace k objednanému zájezdu. V rámci zpracování objednávky a plnění smlouvy o objednání zájezdu jsou údaje poskytované našim smluvním poskytovatelem služeb, jako např. partnerská cestovní kancelář,  poskytovatel bytování, průvodce apod. Údaje mohou být poskytovateli služeb použity výhradně pro účely plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, na který jsme vaše osobní údaje získali.

e) E-mail newsletter

Odesílání newsletterů provádíme formou, že naše reklamní e-maily budete dostávat automaticky po přihlášení se do CA online systému i koupí zájezdu. Pokud si nebudete více přát zasílání newsletterů, můžete jejich zasílání kdykoli zrušit, a to kliknutím na příslušný link pro odhlášení z odběru newsletteru, umístěný přímo v každém newsletteru, nebo kontaktováním nás e-mailem: info@csfriends.cz nebo telefonicky: +420/604 856 009.

 f) Individuální reklama

Naším cílem je neustálé zlepšování a uživatelsky příjemné sestavení a zobrazování naší internetové stránky. Pro vytvoření užitečné a personalizované (vaší zájmové oblasti přizpůsobené) reklamy (např. Newsletter) využíváme poskytnuté a automaticky generované informace. K tomu patří např. informace o tom, na který teaser / banner na stránce jste klikli, které výrobky jste si ve svém prohlížeči prohlíželi, a které výrobky jste otevřeli z nabídky newsletterů, jak i informace o počítači a internetovém spojení, operačním systému a platformě, datu a čase vaší návštěvy. Tyto informace využíváme pouze v případě, pokud jste nám na takové použití udělili váš souhlas k vyhodnocování osobních údajů pro marketingové účely.

g) Log soubory

Při každém vstupu na internetovou stránku CA budou údaje o používání předávány vašim internetovým prohlížečem a uloženy v protokolových souborech, tzv. Server Logfiles. Takto uložené datové věty obsahují následující údaje: datum a čas přístupu, URL adresu stránky, IP adresu, předchozí URL adresu (tzv. Referrer), množství přenesených dat, jakož i prohlížečem přenesen User Agent (ev. Typ a verze prohlížeče a používaný operační systém ).

IP adresy jsou za účelem vyhodnocování ukládány výhradně anonymizované. Vyhodnocení datových vět těchto Logfiles v anonymizované formě slouží k tomu, aby mohly být chyby co nejrychleji identifikovány a odstraněny. Prostřednictvím zpracování těchto údajů je také možné regulovat kapacitu serveru a zlepšovat naši nabídku.

 

III. Bezpečný přenos dat

 

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Využíváme při tom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, jakož i ostatní systémy zpracování osobních údajů zajišťujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

Přístup k vašemu CA zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. S přístupovými informacemi byste měli zacházet důvěrně a svůj prohlížeč po ukončení činnosti zavřít, především tehdy, pokud je počítač využíván více osobami. CA nepřebírá odpovědnost za neoprávněné nakládání nebo jiné zneužití hesla.

 

IV. Nesouhlas s použitím údajů a jejich vymazání

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním údajů zrušit s účinností do budoucna. Můžete se kdykoliv  odhlásit z odběru newsletteru prostřednictvím linku pro odhlášení z odběru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho budou uloženy osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracovávané za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále nutné nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné.

 

V. Právo na informace a další práva dotčených osob

 

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování vašich uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu, (v) právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (tj. od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tj. máte právo získat své osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě vašeho souhlasu, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti lze žádat právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů). Pokud máte dotazy k ochraně dat, můžete se kdykoliv obrátit na naši zákaznickou linku formou kontaktního formuláře: https://csfriends.cz/kontakt

Kromě kontaktního formuláře se na nás můžete obrátit e-mailem na info@csfriends.cz nebo poštou na sídle společnosti CA csfriends s.r.o, Blanická 25, 120 00 Praha – Vinohrady nebo telefonicky na čísle: +420/604 856 009. V případě, že si u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a s vaší žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost. Služby poskytované v rámci CA online shopu, na které se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje souhlas dotčené osoby, nejsou určeny přímo osobám mladším 18 let.